Anadolu'ya ilk Türk Akınları

Anadolu’ya İlk Türk Akınları

 

         Anadolu’ya ilk Türk akını, IV. Yüzyılda Avrupa Hunlar tarafından yapıldı (398).İkinci Türk akınını VI. Yüzyılda Sabirler (Sabarlar) gerçekleştirdi.

         Anadolu’ya üçüncü olarak, Abbasiler hizmetindeki Müslüman Türkler girdiler.

         Büyük Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Tuğrul Bey kitleler halinde Horosana gelen yurtsuz Oğuzları (Türkmenler) Anadolu’ya yönlendirdi. Böylece hem İslam dünyasının zarar görmesi engellenecek, hem de Türkmenlere yeni yurt bulmuş olacaktı.

         Pasinler Savaşı Selçuklulara Bizans kuvvetleri arasında yapılan ilk önemli savaştır. Aynı zamanda Bizansa karşı kazanılan ilk büyük zaferidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !